در حال نمایش 50 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل شبکه CAT 6 SF/UTP سیمیا 2

جنس روکش

آمیزه PVC یا آمیزه (بدون هالوژن) LSZH

رنگ روکش

سبز یشمی

جنس عایق

آمیزه HDPE

متراژ

305 متر یا 500 متر

جنس

مس آنیل شده کلاس 1

کابل شبکه CAT 6 U/UTP سیمیا

متراژ

305 متر

جنس روکش

آمیزه PVC

رنگ

سبز یشمی

جنس

آمیزه HDPE

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس1

کابل افشان 6×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×5

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×5

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×5

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×4

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×4

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×4

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 2.5×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 2.5×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

2.5×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1.5×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1.5×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1.5×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 1×3

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 1×3

نوع سیم

کابل افشان

سایز

1×3

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 6×2

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 6×2

نوع سیم

کابل افشان

سایز

6×2

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل افشان 4×2

رنگ

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

مدل

کابل افشان 4×2

نوع سیم

کابل افشان

سایز

4×2

ولتاژ

300 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما ℃20- تا ℃70+

استاندارد

CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 6×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 4×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

نوع سیم

افشان

سایز

4×1

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 4×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 4×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

نوع سیم

افشان

سایز

4×1

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 2.5×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 2.5×1

نوع سیم

افشان

سایز

2.5×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 1.5×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 1.5×1

نوع سیم

افشان

سایز

1.5×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 1×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 1×1

نوع سیم

افشان

سایز

1×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

سیم افشان 0.75×1

رنگ

متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد

مدل

سیم افشان 0.75×1

نوع سیم

افشان

سایز

0.75×1

ولتاژ

220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت

فرکانس

50-60 هرتز

جنس هادی

مس

جنس عایق

PVC

شرایط محیطی

دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود

استاندارد

IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3

کابل ابزار دقیق سیمیا

نوار روی هادی

نوار میکا

جنس عایق

آمیزه PVC ،آمیزه PE یا آمیزه XLPE

رنگ روکش

مطابق درخواست مشتری

جنس روکش

آمیزه PVC یا آمیزه (بدون هالوژن ) LSZH

روکش میانی

برای کابل‌های زره دار یک روکش میانی از جنس روکش نهایی

سیم افشان 0.50×1

جنس

آمیزه PVC نوع C

رنگ بندی

طبق درخواست مشتریان

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084)

کابل افشان 2.5×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 1.5×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 1×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 0.75×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل افشان 0.50×2

جنس عایق

آمیزه PVC نوع D

رنگ‌بندی

مطابق استاندارد ISIRI 607-1

جنس و کلاس

مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی

رنگ روکش

مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری

کابل تلفن 100زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 06

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

100 زوج (200 رشته)

کابل تلفن 50زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 06

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

50 زوج (100 رشته)

کابل تلفن 40زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 06

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

40 زوج (80 رشته)

کابل تلفن 30زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

تعداد زوج در کابل مخابراتی

30 زوج

حداکثر ظرفیت خازنی متقابل

100 نانوفاراد در یک کیلومتر

مقاومت الکتریکی هادی مرکزی

65 اهم در یک کیلومتر

حداقل مقاومت عایقی

500 مگا اهم در یک کیلومتر

کابل تلفن 6زوج05 فویل دار

برند

سیمیا

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

6 زوج (12 رشته)

سطح مقطع سیم

0.5 میلی متر

کابل تلفن 10زوج05 فویل دار

برند

سیمیا

جنس

Cu – مس

شکل هادی (سیم)

مفتولی – کلاس 1

تعداد زوج در کابل مخابراتی

10 زوج

سطح مقطع سیم

0.5 میلی متر

کابل تلفن 20زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

شکل هادی (سیم)

مفتولی – کلاس 1

تعداد زوج در کابل مخابراتی

20 زوج

حداکثر ظرفیت خازنی متقابل

100 نانوفاراد در یک کیلومتر

مقاومت الکتریکی هادی مرکزی

65 اهم در یک کیلومتر

حداقل مقاومت عایقی

500 مگا اهم در یک کیلومتر

کابل تلفن 20زوج05 فویل دار

برند

سیمیا

شکل هادی (سیم)

مفتولی – کلاس 1

تعداد زوج در کابل مخابراتی

20 زوج

حداکثر ظرفیت خازنی متقابل

100 نانوفاراد در یک کیلومتر

مقاومت الکتریکی هادی مرکزی

101 اهم در یک کیلومتر

حداقل مقاومت عایقی

500 مگا اهم در یک کیلومتر

کابل تلفن 10زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

جنس

Cu – مس

شکل هادی (سیم)

مفتولی – کلاس 1

تعداد زوج در کابل مخابراتی

10 زوج

حداکثر ظرفیت خازنی متقابل

100 نانوفاراد در یک کیلومتر

کابل تلفن 6زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 06

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

6 زوج (12 رشته)

کابل تلفن 4زوج05 فویل دار

برند

سیمیا

حداکثر مقاومت هادی

101Ω/Km

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 05

طول کابل

100 متر

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

کابل تلفن 4 زوج06 فویل دار

برند

سیمیا

حداکثر مقاومت هادی

65Ω/Km

نوع کابل

کابل مخابراتی تلفن 06

طول کابل

100 متر

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

کابل تلفن دو زوج06فویل دار

برند

سیمیا

نوع کابل

کابل تلفن دو زوج 06 فویل دار

طول کابل

100 متر

جنس سیم داخل کابل

مس آنیل شده مفتولی

جنس رویه کابل

آمیزه PVC نوع YM1

تعداد رشته سیم در کابل

2 زوج (4 رشته)

سطح مقطع سیم

0.6 میلی متر

کابل کواکسیال ساده سیمیا

جنس و کلاس هادی

مس آنیل شده ساده یا قلع اندود کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) یا کلاس 5 (افشان)

عایق

پلی اتیلن جامد یا اسفنجی (فوم دار)

جنس روکش

آمیزه PVC

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+

کابل ترکیبی CCTV A سیمیا

جنس و کلاس هادی

مس قلع اندود کلاس 1 (مفتولی)

عایق

پلی اتیلن یکپارچه

رنگ روکش

مشکی

جنس روکش

آمیزه PVC نوع ST1

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+

کابل ترکیبی CCTV B سیمیا

جنس و کلاس هادی

مس کلاس 1 (مفتولی)

عایق

پلی اتیلن اسفنجی (فوم)

رنگ روکش

مشکی

جنس روکش

آمیزه PVC

محدوده دمایی

℃30- تا ℃70+